OM OSS

                                                                                                             

Knippla Rörkompani AB startades 1979 av Gunnar Ejnarsson i en sjöbod på Källö-Knippla i Göteborgs norra skärgård.

Idag drivs företaget av sönerna Robert Ejnarsson och Johannes Ejnarsson tillsammans med Erik Carlsson och Sune Augustsson.Vi är idag 20 anställda och har 14 servicebilar som verkar i Öckerö kommun, Göteborg och Bohuslän med omnejd. 

Alla våra montörer är certifierade enligt Säker Vatten installation och Heta Arbeten *. Vi håller oss uppdaterade och vidarutbildar oss regelbundet.


*Certifierad VVS- installatör- Krävs minst 8 500 timmars lärlingstid.
*Heta Arbeten -är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.

Branschregler för Säker Vatteninstallation - är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för skador. Reglerna ställer krav på både VVS-företag och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Idag finns 2057 företag som är auktoriserade. Tillsammans har de över 22 000 utbildade vvs-montörer där vi på Knippla Rör är ett av dem.

Mer om detta kan du läsa här:

https://www.sakervatten.se/auktorisation 

Sedan 2011 är vi ett Miljödiplomerat företag. Vad det innebär kan du läsa om här. 

Lite om vår miljöpolicy

Bästa garantin för ett starkt miljöansvar är ett personligt engagemang , våra medarbetare skall vara medvetna om och bidra till att minska företagets och kundernas miljöbelastning. Vi följer gällande Miljölagstiftning och andra krav, dvs:

Vi arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan genom förbättringar inom transporter, avfallshantering, energi och arbetsmiljö.

Alla våra medarbetare utbildas kontinuerligt och motiveras hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

Vi återvinner och sopsorterar allt då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Vi strävar efter att alltid använda miljömärkta produkter i verksamheten. 

Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och använder miljövänliga alternativ där så är möjligt.

Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer.

Vi tillgodoser våra kunders krav på miljöriktiga installationer och produkter samt följer de lagar och krav som är kopplade till vår verksamhet

Robert Ejnarsson VD

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy